ÚOHS chce, aby ČD vedly podrobnější evidenci nákladů a výnosů @VZ24cz http://jdem.cz/8rfr6