ÚOHS u osmi elektronicky losovaných zakázek potvrdil manipulaci @VZ24cz http://jdem.cz/9j2z8