Pracovní úrazy se v Česku nejčastěji stávají čtyřicátníkům @VZ24cz http://jdem.cz/eea464